Dataset

Digitaal Topografisch Bestand Rivieren 1993-2000 vlakken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 20/10/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Historisch Digitaal Topografisch Bestand van de natte hoofdinfrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat opgebouwd uit punt-, lijn- en vlakinformatie. De status van het product loopt van 1993 (overgang van analoog naar digitaal product) tot 2000 (overgang van DTB-rivieren naar DTB-Nat). Dit is ook de reden, dat het bestand niet volledig gevuld is met alle rivieren. Het DTB-Rivieren wordt opgevolgd door het DTB-Nat. Bestandsnamen van het DTB2000 (DTB-Droog en DTB-Nat) beginnen met een D, bijv. D45bn en die van DTB-Rivieren met een R.

Landing page: http://intranet.rijkswaterstaat.nl/rws/projects/gisplaza/gisplaza2/geo-data/basispakket/producten/beschrijvingen/dtb-nat_uitgebreid.php

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

dtb_historie

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/dtb_historie/MapServer

ArcGIS MapService

dtb_historie

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/dtb_historie/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

dtb_rivieren_1993_2000_vlak

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/dtb_historie/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

dtb_historie:dtb_rivieren_1993_2000_vlak

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/dtb_historie/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads