Dataset

Immissie verkeer- Prognose 2030 Fijnstof (PM10) concentratie, provincie Gelderland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland
Updated 13/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake fijnstof rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland in het jaar 2030. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de Monitoringstool. Per wegvak is aangegeven wat de prognose is voor de concentratie PM10 op10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. Volgends de normen mag de jaargemiddelde concentratie niet meer dan 40 µg/m3 bedragen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert 20 µg/m3 als norm volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast geldt een norm voor de daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3. De norm voor de daggemiddelde concentratie mag maximaal 35 keer per jaar worden overschreden. In de legenda wordt de gemiddelde jaarconcentratie PM10 weergegeven. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van voorspelling van de verkeersintensiteiten en met rekenmodellen op basis van het jaar 2017. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van 20-25 procent.

Contactinformatie
Name: ProvincieLoket, Provincie Gelderland
Email: provincieloket@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl
Phonenumber: (026) 359 9999

Webservice

geo_admin.geo.MiLuIm_Verkeer_PM10_2030

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_C/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

geo_admin.geo.MiLuIm_Verkeer_PM10_2030

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.gelderland.nl/gisserver/services/NGR/NGR_C/MapServer/WFSServer

OGC:WFS