Dataset

Veiligheidszones windparken Noordzee (Nederlands Continentale Plat)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 21/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (4)
  • Download (5)
  • Relations
  • Metadata

Description

Veiligheidszone geeft aan waar rond de aangelegde en toekomstige windparken niet gevaren mag worden (500 m rondom buitencontouren van turbinepark)

Contactinformatie
Name: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
Email: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Phonenumber: (088) 7973999

Webservice

windenergiegebieden

Webservice ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/windenergiegebieden/MapServer

ArcGIS MapService

windenergiegebieden

Webservice ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/windenergiegebieden/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

vergunde_windparken_veiligheidszones

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/windenergiegebieden/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

windenergiegebieden:vergunde_windparken_veiligheidszones

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/windenergiegebieden/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint