Dataset

Hydrografische kaart IJsselmeergebied 1935

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
  • Water
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het bestand betreft de kaart IJsselmeer e.o., Dieptekaart vervaardigd naar opmetingen van de Dienst der Zuiderzeewerken. De stempel op de kaart meldt: Directie van de Wieringermeer, Noordoostpolderwerken, archief Arch. Afd., Form C5, stamboeknr. 117082. Op deze kaart is de Wieringermeer ingepolderd en zijn Noordoostpolder en afsluitdijk ingetekend. De kaart is daarom waarschijnlijk van ca. 1935. De scan is voorzien van georeferentie volgens Rijksdriehoekstelsel (RD). De oorspronkelijke analoge kaart is in bezit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/4843fe59-ad8e-4704-8a6e-e0b05db59db7/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

hydrografischekaart_ijg_1935

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hydrografischekaart_ijsselmeer/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

Downloads

hydrografischekaart_ijsselmeer:hydrografischekaart_ijg_1935

OGC:WCS CC-0 (1.0)

accessPoint