Dataset

Locaties helikopterfotos 2008 van rivieren in beheergebied RWS Zuid-Holland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Locaties van fotos van de rivieren in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de fotos zijn gemaakt in 2008 vanuit een helikopter.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/9b37bbec-6e98-436b-bc63-c20e2869028e/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

helicopterfotos

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/helicopterfotos/MapServer

accesPoint

helicopterfotos

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/helicopterfotos/FeatureServer

accesPoint

wnz_helicopterfotos_2008

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/helicopterfotos/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

helicopterfotos:wnz_helicopterfotos_2008

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/helicopterfotos/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads