Dataset

Weidemolens en windmotoren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De dataset 'weidemolens en windmotoren' bevat de landsdekkende kartering van deze typen molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen in de database van www.molendatabase.net. Alleen de bestaande molens of nog zichtbare molenrestanten zijn opgenomen. Elke molen is middels het Ten Bruggencate-nummer voorzien van een link naar de betreffende informatiepagina van de site https://allemolens.nl.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://rce.webgispublisher.nl/user/uploads/thumbnail/PreviewWeidemolensWindmotoren200x150.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

weidemolens_en_windmotoren

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

weidemolens_en_windmotoren

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint