Dataset

Landschappelijk Groen Erfgoed

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 05/18/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

In de afgelopen 25 jaar is het oudste landschappelijk groen erfgoed, dat herleidbaar is van de topografische kaarten van rond 1850, voor een belangrijk deel in het veld nader onderzocht op authenticiteit en samenstelling. Het gaat hier om traditioneel aangelegde en beheerde groenelementen met inheemse (autochtone) bomen en struiken.

Landing page: https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2016/01/01/atlas-van-het-landschappelijk-groen-erfgoed-van-nederland

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://rce.webgispublisher.nl/user/uploads/thumbnail/landschappelijkgroenerfgoed.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

groenerfgoed

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

groenerfgoed

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

accessPoint

groenerfgoed_veldopnamen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

groenerfgoed_bomenstruiken_pnt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint