Dataset

Specifieke vorm van agrarisch - mestopslag veldkavel (POV)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Updated 12/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat gebieden, niet gelegen binnen het in een bestemmingsplan aangewezen agrarisch bouwperceel, waarvoor aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend om, met inachtneming van bij de provinciale verordening gestelde voorwaarden, toe te staan dat voorzieningen voor mestopslag op de veldkavel worden gerealiseerd.

Contactinformatie
Name: Afdeling Ruimte en Samenleving, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

SpecifiekeVormAgrarischMestopslagVeldkavel

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:SpecifiekeVormAgrarischMestopslagVeldkavel

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer

OGC:WFS