Dataset

Geschiktheidskaart Warmte-koudeopslag zoet/brak: 2e en 3e watervoerende pakket

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/10/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

De kaart bevat enerzijds het technisch potentieel voor warmte-koudeopslag (afhankelijk van dikte van het watervoerend pakket en de doorlatendheid) ingedeeld in verschillende gebruiksklassen. Anderzijds bevat het beleidsmatige restrictiegebieden i.v.m. waterwinning. Er is een kaart voor het eerste watervoerende pakket en een voor het gecombineerde tweede en derde watervoerende pakket wat in ZH nagenoeg samenvalt. Dient als eerste indicatie voor het bepalen van de kans voor een geslaagd warmte-koudeopslagsysteem. Voor een concreet project zullen nog aanvullende onderszoeken uitgevoerd moeten worden in het kader van de vergunningaanvraag voor de Waterwet.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Zoetbrak grensvlak diep 2e en 3e watervoerendpakket

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_energie/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?

OGC:WFS