type-icon

Dataset

Signaleringskaart riolering

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 20/02/2021
License Publiek domein
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

De signaleringskaart riolering signaleert op buurtniveau (gebiedsgrenzen volgens CBS) hoeveel procent van de riolering ouder is dan 50 jaar. De levensduur van riolering loopt sterk uiteen en kan oplopen tot 100 jaar. De gemiddelde levensduur is zo'n 50 jaar, maar dit wordt regelmatig niet gehaald door bijvoorbeeld verzakking. De kaart heeft de levensduur van het riool geclassificeerd. ‘0-30 jaar’ geeft aan dat er geen tot zeer kleine kans is dat het riool binnen 10 jaar vervangen wordt. ‘30-50 jaar’ laat zien waar het aannemelijk is dat het riool binnen 10 jaar vervangen wordt. ‘>50 jaar’ laat zien waar het riool waarschijnlijk (op basis van levensduur) aan vervanging toe is. Per klasse is de lengte bepaald in meters.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

SK_ONDERGRONDSEINFRA_RIOLERINGBUURTEN

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?

OGC:WFS

Riolering Rotterdam aandeel ouder dan 50 jaar

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_signaleringskaarten/MapServer/WMSServer

OGC:WMS