Dataset

Provinciaal milieu- en waterplan 2016 – 2021, Regionale waterkeringen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant
Bijgewerkt 12/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Aanwijzing en normering van de regionale waterkeringen.

Actualisering kaarten bij de Verordening water 12 december 2014 PS-besluit 30/14B

Op de kaart staan de regionale keringen die door de provincie zijn aangewezen en genormeerd. Het gaat hierbij om 2 typen regionale keringen te weten:

a) regionale keringen langs regionale rivieren en

b) compartimenteringskeringen.

De gedetailleerde ligging van de keringen staat aangegeven op de betreffende legger van het waterschap.

Contactinformatie
Naam: Provincie Noord-Brabant
Email: geo@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl