Dataset

Nationaal Wegen Bestand (NWB) - Wegen - wegvakken (RWS)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat
Bijgewerkt 18/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (7)
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze dataset bevat de wegvakken uit het NWB-Wegen. In dit geografisch bestand zijn alle wegen opgenomen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 145.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (in aantal +/-825000).

Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/nationaal-wegenbestand.aspx/

Contactinformatie
Naam: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
Email: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Phonenumber: (088) 7973999

Webservice

nwb_wegen

Webservice ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/nwb_wegen/MapServer

ArcGIS mapservice

nwb_wegen

Webservice ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/nwb_wegen/FeatureServer

ArcGIS featureservice

nwb_wegen:wegvakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

nwb_wegen:wegvakken

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=1.1.0

OGC:WFS

wegvakken GML2 download

Webservice GML CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=wegvakken&outputFormat=text/xml;+subtype=gml/2.1.2

OGC:GML

wegvakken GML3.1 download

Webservice GML CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=wegvakken&outputFormat=gml3

OGC:GML

wegvakken GeoJSON download

Webservice JSON CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nwb_wegen/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=wegvakken&outputFormat=json

JSON