Dataset

Dikte zettingsgevoelige veen- en kleilagen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 02/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

De kaart toont de dikte van de zettingsgevoelige veenlagen en kleilagen (slappe lagen). De dikte van deze lagen geven een indicatie van de draagkracht. Klei en veen klinkt in door verlaging van de grondwaterstand.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Dikte zettingsgevoelige veen- en kleilagen

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Bodem/Bodem_bodemdaling/MapServer/WmsServer

OGC:WMS