Dataset

Toemaakdekken bodemkaart Veengebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 13/09/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

De Provincie Utrecht heeft haar interim-beleid van het grondverzet voor deze toemaakdekken vastgelegd (zie ook de gemeentelijke Bodemfunctiekaarten en bodemkwaliteitskaarten en het 'Handelingskader bodembeheer toemaakgronden, landelijk gebied, december 2010’ ).

Een bodemkaart geeft de opbouw van de bodem tot 1,20 meter onder maaiveld weer. De Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000 is een actualisatie en verdere detaillering van oudere bestaande bodemkaarten. De kaart geeft het huidige voorkomen van toemaakdekken binnen het onderzoeksgebied weer. De aanduiding van het toemaakdek op de kaart is niet bepalend, maar slechts indicatief hulpmiddel. Boorprofielen zijn bepalend.

Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Veengebieden_toemaakdekken

OGC:WFS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_2_bodem/wfs

OGC:WFS

Veengebieden_toemaakdekken

OGC:WMS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_2_bodem/wms

OGC:WMS

Documentation