Dataset

Bestaande bankjes

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 01/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Hier wordt een overzicht gegeven de bestaande bankjes in beheer van DBI.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer en Infrastructuur
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Bestaande bankjes

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Verkeer/Verkeer_opendata_totaal/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

DBI_BANKEN

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?

OGC:WFS