Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Nederzettingen, windmolenbiotopen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 26/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Traditionele windmolens hebben een groot visueel en ruimtelijk belang. Daarom zijn ze als afzonderlijk object opgenomen. De provincie Zuid-Holland voert een beschermend beleid voor de omgeving van deze windmolens (de zogeheten molenbiotoop) . Zie hiervoor de Verordening Ruimte (artikel 2.3.5 Bescherming molenbiotoop).

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

CHS_2015_NEDERZETTING_MOLENBIOTOPEN

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?

OGC:WFS

Molenbiotopen kenmerk

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Nederzettingen/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Molenbiotopen waarden

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Nederzettingen/MapServer/WmsServer

OGC:WMS