Dataset

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Duin- en Bollenstreek - vlakken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (14)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Themakaart 1 - Natuurlijke duinen - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 2 - Bollenlandschap in de binnenduinrand - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 3 - Historische landgoederen in de binnenduinrand - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 5 - Droogmakerij als herkenbare eenheid - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 9 - Doorsnijdend spoor - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 10 - Water als structuurdrager - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 11 - Kwaliteit in stads- en dorpsgebied - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 12 - Kwaliteit van de stads- en dorpsrand - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 14 - Werkgebieden met karakter - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 15 - Gevarieerd en verbindend vrijetijdslandschap - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 16 - Identiteitsdragers van Zuid-Holland - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 17 - Rust en stilte - vlakken

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Duin- en Bollenstreek praktijkvoorbeelden

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Duin_en_Bollenstreek/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

GEBPROFIEL_DB_VLAK

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?

OGC:WFS