Dataset

DBI Areaal beheer - Wegvakonderdelen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 06/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Verhardingen. Deze gegevens zijn afkomstig uit het beheerpakket Obsurv gebruikt door DBI. Alle beheerobjecten, voor zowel wegen als vaarwegen, zijn hierin opgenomen. Een overzicht van alle objecten en administratieve gegevens is beschikbaar. Bestand wordt wekelijks bijgewerkt.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer en Infrastructuur
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Wegvakken

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Verkeer/Verkeer_opendata_totaal/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

ABS_W_VERHARDING

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?

OGC:WFS