type-icon

Dataset

Functiekaart water - Regionaal oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding

Permanent linkCopied
Owner Provincie Zuid-Holland
License Publiek domein
Bijgewerkt 20/01/2021
Status Available
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Onderdeel van de Functiekaart water van het Provinciaal Waterplan 2010 - 2015. Deze locaties hebben de functie ‘oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van water voor menselijke consumptie’.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Regionaal oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Water/Water_functiekaart/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

FK09_DRINKWATER_BEREID

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?

OGC:WFS