Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Nederzettingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Updated 13/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De nederzetting zijn gewaardeerd in drie klassen: Zeer hoge waarde: - bebouwingstructuur (huispercelen, rooilijnen, weg- en perceelsloten, evt. bruggetjes) is intact; - de historische bebouwing zelf is gaaf bewaard gebleven; - het aantal rijksmonumenten is hier betrekkelijk hoog; - weinig nieuwbouw tussen of achter de oorspronkelijke panden. De beschermde stads- en dorpsgezichten vallen in deze categorie. Hoge waarde: - bebouwingstructuur (huispercelen, rooilijnen, weg- en perceelsloten, evt. bruggetjes) is intact; - de historische bebouwing zelf is wat minder gaaf; - het percentage monumenten is lager dan in de categorie 'zeer hoge waarde'; - hier en daar is de bestaande bebouwing door nieuwbouw vervangen. Redelijk hoge waarde: - bebouwingstructuur (huispercelen, rooilijnen, weg- en perceelsloten, evt. bruggetjes) is intact; - de historische bebouwing is duidelijk minder gaaf dan bij bovengenoemde categorieën; - op meedere plaatsen is nieuwbouw verschenen, voornamelijk ter vervanging van de bestaande bebouwing. De kernen waar de bebouwingsstructuur niet meer voldoende intact is (de percelering en rooilijn zijn aangetast, sloten zijn gedempt, bruggetjes gesloopt, nieuwbouw tussen en achter de oorspronkelijke bebouwing verstoort de relatie met het achterland) hebben geen waardering gekregen. Criteria die bij deze waardebepaling zijn gehanteerd zijn gaafheid, zeldzaamheid en samenhang tussen bebouwing onderling als ook tussen bebouwing en omgeving of achterland.

Contactinformatie
Name: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

CHS_2015_NEDERZETTING

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?

OGC:WFS

CHS_2015_NEDERZETTING

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?

OGC:WMS

Download

Nederzettingen kenmerken vlak; Kasteelbiotopen details; Landgoedbiotopen details; Dijklinten; Donkdorpen; Inrichtingen; Kerkringdorpen; Knooppuntdorpen; Kreekrugdorpen; Kustnederzettingen; Polderlinten; Stedelijke kernen; Stroomrugdorpen; Villanederzettingen; Voorstraatdorpen; Zandnederzettingen; Relatie nederzetting-landschap; Monofunctioneel; Nederzetting waarden

Download Unknown Publiek domein

ArcGIS Server Map services

Nederzettingen kenmerken vlak; Kasteelbiotopen details; Landgoedbiotopen details; Dijklinten; Donkdorpen; Inrichtingen; Kerkringdorpen; Knooppuntdorpen; Kreekrugdorpen; Kustnederzettingen; Polderlinten; Stedelijke kernen; Stroomrugdorpen; Villanederzettingen; Voorstraatdorpen; Zandnederzettingen; Relatie nederzetting-landschap; Monofunctioneel; Nederzetting waarden

Download Unknown Publiek domein

ArcGIS Server Feature services