Dataset

Gebiedsindeling vegetatiemeetnet

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 26/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Gebiedsindeling zoals gebruikt in de Atlas signaleringskaarten, aangepast aan situatie 2002.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Gebiedsindeling signaleringskaart

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

MEET_VEGETATIE_GEBIEDEN

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?

OGC:WFS