Dataset

Gebiedsprofielen Ruimtelijke kwaliteit Hoeksche Waard - lijnen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (11)
  • Relations
  • Metadata

Description

Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreiking om ontwikkelingen mogelijk te maken met ruimtelijke kwaliteit.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Themakaart 6 - Herkenbaar open zeekleipolderlandschap - lijnen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hoeksche_Waard/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 7 - Onderscheidend rivierengebied - lijnen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hoeksche_Waard/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 8 - Weg door stad en land - lijnen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hoeksche_Waard/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 9 - Doorsnijdend spoor - lijnen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hoeksche_Waard/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 10 - Water als structuurdrager - lijnen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hoeksche_Waard/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 11 - Kwaliteit in dorpsgebied - lijnen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hoeksche_Waard/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 12 - Kwaliteit van de dorpsrand - lijnen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hoeksche_Waard/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 13 - Linten blijven linten - lijnen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hoeksche_Waard/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 15 - Vrijetijdslandschap - lijnen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hoeksche_Waard/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Themakaart 16 - Identiteitdragers - lijnen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_Hoeksche_Waard/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

GEBPROFIEL_HW_LIJN

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?

OGC:WFS