Dataset

Regionale UitvoeringsDiensten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Updated 12/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Documentation (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Grenzen van de Regionale Uitvoeringsdiensten (omgevings- of milieudiensten) van Zuid-Holland, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Dit bestand is tot stand gekomen door kadastrale percelen samen te voegen. Bijgewerkt met de herindeling en grenswijzigingen 1 januari 2016.

Contactinformatie
Name: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

REGIO_RUD

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wfs?

OGC:WFS

Documentation

GRENZEN.REGIO_RUD feature catalogus

Documentation HTML Publiek domein

website