Dataset

Ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Limburg (Provincie)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De ontwikkelingsgebieden intensieve veehouderij is de weergave anno 2014 van de nadere uitwerking/begrenzing door gemeenten van de landbouwontwikkelingsgebieden (zoekgebieden) uit het Reconstructieplan 2004. De begrenzingen zijn overgenomen uit de bestemmingsplannen en/of structuurvisies van gemeenten.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wms?BBOX=150000,296000,223454,435000&EXCEPTIONS=INIMAGE&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/png&SERVICE=WMS&LAYERS=VERORD_ONTW_GEB_INT_VEEH_V&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:28992&WIDTH=400&HEIGHT=800
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VERORD_ONTW_GEB_INT_VEEH_V

OGC:WMS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wms

OGC:WMS

VERORD_ONTW_GEB_INT_VEEH_V

OGC:WFS Publiek domein

https://portal.prvlimburg.nl/geodata/PROVINCIALE_BELEIDSPLANNEN/wfs

OGC:WFS