Dataset

Kern, Provinciaal Omgevingsplan (POP-2) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 24/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand geeft de woongebieden en regionale bedrijventerreinen als selectie uit de functiekaart met zoneringen weer, zoals aangegeven op het door Provinciale Staten van Drenthe op 7 juli 2004 vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Drenthe II, kaart 4.

Contactinformatie
Name: Team Ruimtelijke ontwikkeling, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.RO_POP_POPKERNEN_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Kern, Provinciaal Omgevingsplan (POP-2) (historie)

GBI.RO_POP_POPKERNEN_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Kern, Provinciaal Omgevingsplan (POP-2) (historie)