Dataset

Publiekrechtelijke beperkingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers
Bijgewerkt 26/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Documentation (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

WKPB - Publiekrechtelijke Berperking - Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden.

Contactinformatie
Naam: Kadaster
Email: kcc@kadaster.nl
Website: http://www.kadaster.nl
Phonenumber: (+31) 88-1832200

Webservice

Publiekrechtelijke Berperking – Wet Bodembescherming

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/publiekrechtelijkebeperking/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

INSPIRE Atom service Publiekrechtelijke beperkingen

Webservice ATOM Publiek domein

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/publiekrechtelijkebeperking/atom/publiekrechtelijkebeperking.xml

accessPoint

Documentation

Publiekrechtelijke Beperking WMS

Documentation HTML Publiek domein

Publiekrechtelijke Beperking WMS