Group

Bedrijventerreinen [Provinciale High Value Datalijst]

Permanent linkCopied
 • Datasets

5 datasets

 • Deze dataset bevat contouren van en informatie over bedrijventerreinen, groter dan 1 ha, in de provincie Zuid-Holland in 2018. De dataset is deels tot stand gekomen door enquêtering van Zuid-Hollands...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Economy
 • Dit bestand bevat regionale bedrijventerreinen zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. We willen dat bedrijven uit de hogere milieucategorieën en/of met een aanzienlijk r...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 21/09/2021
  Theme: Economy, Nature and environment, Spatial planning
 • Bedrijventerreinenbestand Zeeland gebaseerd op vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen.

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 20/09/2021
  Theme: Spatial planning
 • Een overzicht van alle bestaande bedrijventerreinen binnen de provincie Flevoland. Het bestand is verder aangevuld met een RIN-nummer, de woonkern waarin het bedrijventerrein valt en de bruto/netto op...

  Data owner: Flevoland (Rijk)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Economy, Culture and recreation
 • Bestand met alle bedrijventerreinen in de provincie Fryslân.

  Data owner: Fryslan (Provincie)
  Updated: 13/09/2021
  Theme: Economy