Dataset

VSV; totaalcijfer OCW (jongeren tot 23 jaar)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 20/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel geeft informatie over het aantal voortijdig schoolverlaters (jaarlijkse aanwas) tot 23 jaar vanuit het voortgezet onderwijs (vo)en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Let op: In deze tabel worden de totaalcijfers gegeven zoals die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden berekend. Deze tabel heeft tot doel het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland weer te geven. Cijfers over de achtergrondkenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot niet-voortijdig schoolverlaters staan niet in deze tabel, maar in de tabel 'vsv; achtergrondkenmerken'.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005/'06

Status van de cijfers: De cijfers voor het meest recente jaar zijn voorlopig, voor eerdere jaren zijn deze definitief.

Wijzigingen per 20 augustus 2021: De cijfers van 2018/'19 waren abusievelijk als definitief gepresenteerd. Het betrof echter voorlopige cijfers. Dat is nu gecorrigeerd: nu zijn die voorlopige cijfers vervangen door de correcte definitieve.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers verschijnen in het voorjaar van 2022.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=71833ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/71833ned

VSV; totaalcijfer OCW (jongeren tot 23 jaar) Perioden

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/71833ned

VSV; totaalcijfer OCW (jongeren tot 23 jaar) Perioden