Dataset

Historie onderwijs; overheidsuitgaven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 13/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In deze historische tabel worden de uitgaven van de Nederlandse overheid aan regulier onderwijs weergegeven. De uitgaven zijn verdeeld naar de hedendaagse onderwijssoorten. Voor niet meer bestaande onderwijssoorten is een zo goed mogelijke omzetting naar een bestaande soort nagestreefd, zodat

de verschillende jaren met elkaar vergeleken kunnen worden. Vanaf 1995 worden de uitgaven voor onderwijs alleen nog berekend volgens internationaal afgesproken richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door een samenwerkingsverband tussen de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en Eurostat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers De uitkomsten van 1900 tot en met 2007 zijn definitief, de uitkomsten voor 2008 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2009: De voorlopige cijfers voor 2008 zijn opgenomen. De cijfers voor 2007 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70222ned

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70222ned

Onderwijsuitgaven overheid totaal en per leerling, naar onderwijssector, per inwoner en percentage bbp.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70222ned

Onderwijsuitgaven overheid totaal en per leerling, naar onderwijssector, per inwoner en percentage bbp.