Dataset

Financiële verantwoording: Financiele kengetallen per bestuur

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 12/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Hier vindt u de financiële kengetallen per bestuur afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/16-financiele-kengetallen-per-bestuur

Contactinformatie
Name: Informatieproducten
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

16-financiele-kengetallen-per-bestuur; Financiele kengetallen per bestuur

Download CSV CC-BY (4.0)

Financiële kengetallen zijn verhoudingsgetallen, die zijn samengesteld uit posten van jaarrekeningen en die gebruikt kunnen worden, als analyse instrument om de financiële prestaties van besturen op min of meer rationele wijze te kunnen vergelijken.

Preview