Dataset

Financiële verantwoording: Lasten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 13/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Hier vindt u de lasten afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/14-lasten

Contactinformatie
Name: Informatieproducten
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

14-lasten; Lasten

Download CSV CC-BY (4.0)

De lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening.

Preview