Dataset

Financiële verantwoording: Overige baten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 12/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Hier vindt u de overige baten afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/13-overige-baten

Contactinformatie
Name: Informatieproducten
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

13-overige-baten; Overige baten

Download CSV CC-BY (4.0)

De baten die voortvloeien uit of samenhangen met gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon en die niet in een andere categorie in te delen zijn.

Preview