Dataset

Financiële verantwoording: Kortlopende schulden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 13/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Hier vindt u de kortlopende schulden afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/11-kortlopende-schulden

Contactinformatie
Name: Informatieproducten
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

11-kortlopende-schulden

Download CSV CC-BY (4.0)

De nog te betalen bedragen aan derden die binnen een jaar na balansdatum moeten zijn voldaan.

Preview