Dataset

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat cijfers over de instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en naar niveau. Verder is een uitsplitsing mogelijk naar persoonskenmerken, mbo sector en de maatschappelijke positie 1 jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009/'10.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2020: De definitieve cijfers over het studiejaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal 2021 komen de cijfers over het studiejaar 2019/'20 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83196NED

Contactinformatie
Name: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83196NED

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke positie 1 jaar eerder

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83196NED

Instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en niveau Persoonskenmerken, mbo sector, maatschappelijke positie 1 jaar eerder