Dataset

Financiële verantwoording: Immateriële vaste activa

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 20/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (6)
  • Relations
  • Metadata

Description

Geactiveerde kosten van verwerving van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/04-immateriele-vaste-activa

Contactinformatie
Name: Informatieproducten
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

04-immateriele-vaste-activa; Concessies, vergunningen en int

Download CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van verwerving van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Goodwill

Download CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van verwerving van goodwill.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Kosten van ontwikkeling

Download CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van ontwikkeling.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Overige immateriële vaste activa

Download CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van overige immateriële vaste activa.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Totaal immateriële vaste activa

Download CSV CC-BY (4.0)

Totale geactiveerde kosten van immateriële vaste activa.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

Download CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

Preview