Kwaliteitseisen & uitgangspunten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om de kwaliteit van de datasets optimaal te houden. Om te zorgen dat kwaliteit gewaarborgd blijft, zijn onderstaande eisen en uitgangspunten opgesteld. De eisen waar elke dataset beschrijving aan moet voldoen. 

Eisen

  • Voor een dataset zijn alle verplichte velden van het DCAT-AP-NL profiel tenminste correct ingevuld;
  • Een dataset omvat tenminste één distributie met werkende links of een webservice koppeling;
  • De data-eigenaar van een dataset is actueel en bekend bij data.overheid.nl (lijst met bekende organisaties);

 

Uitgangspunten

  • Licentie-informatie  is altijd duidelijk, "licentie onbekend" mag alleen tijdelijk worden gebruikt. 
  • De "meer informatie" link is aanwezig en werkt (geen 404 of niet relevante informatie)
  • Dataformaat van de distributie(s) komt overeen met de opgegeven link naar de bron van de data.  
  • De invulling van de rollen van data-eigenaar, verstrekker en catalogusbeheer kloppen met daadwerkelijke situatie