Status (ingevuld door data.overheid.nl)

Nummer Dataverzoek: 
2018-1791
Aanvraag datum: 
dinsdag, 04 december 2018
Doelgroep aanvrager: 
Student of wetenschapper
Status: 
Open
Laatste status open dataverzoek: 
Toelichting status: 
Het verzoek is uitgezet bij de data-eigenaar.
Data-eigenaar: 

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek: 
Gevraagde data: 
Voor een wetenschappelijke paper over aanvaringen met infrastructuur en eventuele preventie daarvan, wil ik graag cijfers over het aantal aanvaringen met bruggen in de Nederlandse (binnen)wateren, de oorzaken (indien bekend) en de gevolgen (economische schade/bedragen/vertragingstijden/enz.).
Gewenste start- en einddatum van de data: 
dinsdag, 04 december 2018

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie: 
Rijkswaterstaat
Zoekpogingen: 
Dataportaal, Rijkswaterstaat website, ILT website, OVV ongevallen rapportage, Google Scholar

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek: 
Cijfermatige basis voor wetenschappelijk paper TUDelft master Transport, Infrastructure and Logistics.