Status (ingevuld door data.overheid.nl)

Nummer Dataverzoek: 
2018-1783
Aanvraag datum: 
donderdag, 29 november 2018
Doelgroep aanvrager: 
Student of wetenschapper
Status: 
Afgehandeld
Toelichting status: 
De gevraagde data is vindbaar via de de Schengenstatistieken op de website (helemaal onderaan): https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en Er wordt ook gevraagd naar o.a. informatie over de aard van de afwijzingen en afwijzingen op grond van art. 22 van de Visum Code. Deze zijn niet opgenomen in voornoemde statistieken. De vraagsteller kan zich hiervoor richten tot het Ministerie van BZ, Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid: Emailadres: dcv-vr@minbuza.nl onder opgave van de periode waarover de informatie wordt verzocht. Alsdan zal worden bezien of deze informatie uit ons visumsysteem gehaald kan worden.

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek: 
Gevraagde data: 
Dataset Nationaal Visum Informatie Systeem. Specifiek op zoek naar cijfers omtrent afwijzingen van visum kort verblijf (Schengenvisum). Aantal afwijzingen, frequente redenen voor afwijzen, voorkomende nationaliteiten van aanvragers, etc. Voornamelijk op zoek naar cijfers omtrent afwijzingen op grond van de raadpleging van andere EU lidstaten ingevolge artikel 22 EU Visum Code (810/2009).
Gewenste start- en einddatum van de data: 
dinsdag, 01 januari 2013 to donderdag, 29 november 2018

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie: 
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Justitie, Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
Zoekpogingen: 
Contact gezocht met bovenstaande ministeries / Data gezocht bij EU instanties

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek: 
Onderzoek Law Clinic Vrije Universiteit Amsterdam.