Status (ingevuld door data.overheid.nl)

Nummer Dataverzoek: 
2018-1799
Aanvraag datum: 
donderdag, 06 december 2018
Doelgroep aanvrager: 
Ontwikkelaar
Status: 
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat: 
Toelichting status: 
De gevraagde data is vindbaar via de volgende link: https://data.overheid.nl/data/dataset/consumentenprijzen--prijsindex-2015-100 Om direct bij Statline (de databron) uit te komen kun je de volgende link gebruiken: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_catalog=CBS&_la=nl&tableId=83131NED&_theme=387

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek: 
Gevraagde data: 
Consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens (uitgebreid) vanaf September 2016-November 2018
Gewenste start- en einddatum van de data: 
donderdag, 01 september 2016 to vrijdag, 30 november 2018

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie: 
ZBO | Centraal Bureau voor de Statistiek

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek: 
huurprijs aanpassing op basis van CPI alle huishoudens

Overzicht