Status (ingevuld door data.overheid.nl)

Nummer Dataverzoek: 
2018-1786
Aanvraag datum: 
vrijdag, 30 november 2018
Doelgroep aanvrager: 
Student of wetenschapper
Status: 
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat: 
Toelichting status: 
Data over waterstanden is beschikbaar. Rijkswaterstaat publiceert alle waterstanden in Nederland. Via de volgende link kan de data van de waterhoogte t.o.v. NAP worden gedownload: https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/bulkdownload/alle-groepen/ Via de volgende link (https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/publiek/) komt u op de website met waterinfo van Rijkswaterstaat. Vervolgens kunt u een kaart selecteren (watertemperatuur). Klik vervolgens op 'Expert' en dan op 'Download meer data'. Vervolgens klikt u op 'alle groepen' en dan op 'watertemperatuur'. Vink 'Temperatuur Oppervlaktewater' aan en klik op volgende. Vul de periode van/tot in en selecteer uw meetpunt via de kaart of de lijst. Vervolgens kunt u de data naar u toe laten sturen via e-mail. Via bovenstaande link over waterinfo valt ook data over grondwater af te leiden. Helaas is er geen algehele dataset beschikbaar over grondwaterstanden. Als je op data.overheid.nl zoekt naar grondwaterstand, dan kom je ook diverse datasets van de provincies tegen. Deze kun je wellicht ook gebruiken.
Data-eigenaar: 

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek: 
Gevraagde data: 
Grondwaterstand over zoveel mogelijk plekken in Nederland over een zo lang mogelijke tijd. idem voor waterstand en - temperatuur
Gewenste start- en einddatum van de data: 
zondag, 30 november 2008 to vrijdag, 30 november 2018

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie: 
rijkswaterstaat

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek: 
Visualiseren van het waterstand en watertemperatuur tegen de temperatuur en neerslag