Status (ingevuld door data.overheid.nl)

Nummer Dataverzoek: 
2018-1788
Aanvraag datum: 
vrijdag, 30 november 2018
Doelgroep aanvrager: 
Student of wetenschapper
Status: 
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat: 
Toelichting status: 
Wat op data.overheid.nl stond waren volgens mij onze eigen groenvakken uit de GBKN (voorloper van de BGT) We hebben natuurlijk de BGT. Die is vrij te downloaden hier https://data.overheid.nl/data/dataset/ngr-basisregistratie-grootschalige-topografie--bgt- . Daarin zitten groenvakken. Daarnaast hebben we GBI met groenbeheer vakken, waarvan we op dit moment nog geen data openbaar beschikbaar stellen. De gemeente is dus bezig om dit mogelijk als open data ter beschikking te stellen.
Data-eigenaar: 

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek: 
Gevraagde data: 
Groenbeheer - Gemeente Enschede
Gewenste start- en einddatum van de data: 
vrijdag, 30 november 2018

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie: 
Gemeente | Enschede

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek: 
Student research