GIS data Waterschap voor bestemmingsplan buitengebied Geldermalsen.

Status (ingevuld door data.overheid.nl)

Nummer Dataverzoek: 
2018-1797
Aanvraag datum: 
donderdag, 06 december 2018
Doelgroep aanvrager: 
Ondernemer
Status: 
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat: 
Toelichting status: 
De gevraagde data is vindbaar via de volgende link: https://data.overheid.nl/data/dataset/ngr-legger-waterkeringen-waterschap-rivierenland-vastgesteld U kunt naar de data door op de link bij de databron te klikken. Let op: de data wordt aangeboden in een webservice formaat. Het bevragen van een webservice formaat kan problemen geven bij het aanroepen in de webbrowser. Een hulptool als QGis of ArcGis is hierbij noodzakelijk om de data in te laden.
Data-eigenaar: 

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek: 
Gevraagde data: 
Legger Waterkeringen Waterschap Rivierenland vastgesteld Legger Watergangen Rioolwatertransportleidingen
Gewenste start- en einddatum van de data: 
donderdag, 06 december 2018

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie: 
Waterschap | Waterschap Rivierenland
Zoekpogingen: 
Niet kunnen downloaden via data.overheid.nl

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek: 
NB: spoed! Het bestemmen van de waterkeringen, beschermingszones, rioolwatertransportleidingen, watergangen. Betreft bestemmingsplan Buitengebied Geldermalsen welke wij voor de gemeente maken.