Status (ingevuld door data.overheid.nl)

Nummer Dataverzoek: 
2017-944
Aanvraag datum: 
maandag, 15 mei 2017
Doelgroep aanvrager: 
Student of wetenschapper
Status: 
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat: 
Toelichting status: 
Het CBS geeft aan dat er geen verdere uitsplitsing van de banen op SBI niveau is.

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek: 
Gevraagde data: 
Ik schrijf mijn masterscrtiptie over het effect van globalisering en technologische vooruitgang op de arbeidspositie van low skilled personen in Nederland. Ik pas hierbij het fameuze framework van Autor, Dorn en Hanson (2013) toe op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hiervoor heb ik regionale data nodig (Corop, gemeente, postcode) die ook informatie geeft over de sector. Hierbij is SBI 1 digit niet genoeg. Heeft u deze data ook op een ander SBI-nivea (2 of 3 digits)?
Gewenste start- en einddatum van de data: 
donderdag, 01 mei 2008 to maandag, 15 mei 2017

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie: 
ZBO | Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoekpogingen: 
Banen, regio, werkgelegenheid, arbeidsmarkt, economische activiteit, banen regio etc.

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek: 
Ik schrijf mijn masterscrtiptie over het effect van globalisering en technologische vooruitgang op de arbeidspositie van low skilled personen in Nederland. Ik pas hierbij het fameuze framework van Autor, Dorn en Hanson (2013) toe op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hiervoor heb ik regionale data nodig (Corop, gemeente, postcode) die ook informatie geeft over de sector. Hierbij is SBI 1 digit niet genoeg. Heeft u deze data ook op een ander SBI-nivea (2 of 3 digits)?