Dataset

Zoeken

703 datasets

 • In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) inf...

  Data eigenaar: RDW (Dienst Wegverkeer)
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Bestuur, Verkeer, Weg
 • In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen (ongeveer 13 miljoen burgers) die aangifte inkomstenbelasting doet. Overheidsorganisaties gebruiken de...

  Data eigenaar: Belastingdienst
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Bestuur, Belasting, Inkomensbeleid
 • De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebrui...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Bestuur
 • LET OP: dit is een dataset aangemaakt door data.overheid.nl om inzicht te bieden in de beschikbare basisregistraties. Inhoud basisregister: Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedri...

  Data eigenaar: Kamer van Koophandel
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Bestuur, Economie, Handel
 • De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende ...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Bestuur, Huisvesting, Kopen en verkopen
 • Sinds de COVID-19 uitbraak eind februari registreren de Nederlandse IC’s deze in de NICE registratie. De site geeft een overzicht van de dagelijkse cijfers. Data is NIET als open data downloadbaar. Ee...

  Data eigenaar: KOOP (Netherlands publication office)
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Zorg en gezondheid
 • Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur: ‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’

  Data eigenaar: RDW (Dienst Wegverkeer)
  Bijgewerkt: 30-05-2021
  Thema: Verkeer
 • Wilt u automatisch mutatiebestanden ontvangen van geregistreerde labels? Dan kunt u toegang krijgen tot onze webservice. Hiervoor dient u de Gebruikersverklaring EPBD 2016 te ondertekenen en te mailen...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Bijgewerkt: 29-08-2020
  Thema: Energie
 • In opdracht van de provincie Zuid-Holland is door IF-Technology de studie "Potentieel geothermie in Zuid-Holland" uitgevoerd, 2 december 2016. Op deze kaart is de potentie van het Zand van Brusselweer...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 13-06-2021
  Thema: Economie, Natuur en milieu, Bodem
 • GIS-data die gebruikt wordt t.b.v. GeoWebapplicatie Zuidplaspolder, ter ondersteuning van de planvorming in het betreffende gebied en communicatie binnen het IRP (integrale ruimtelijke projecten).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 13-06-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening, Industrie

Filter je resultaten

Bestuurslaag (1)
Data classificaties (2)
Taal van de metadata (2)