Zoeken

102 datasets

 • Een totaaloverzicht van alle inkoopdata binnen de Rijksoverheid over het jaar 2018. De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Financien
 • Bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties (o.a. ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen) in een downloadbaar XML-bestand. Het bestan...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Rijksoverheid
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Financien
 • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een topografisch objectenbestand dat voor heel Nederland uniform is wat betreft inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat het bestand gebiedsdekkend i...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Bestuur, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Financien
 • De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO ...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Bestuur, Ruimte en infrastructuur, Ruimtelijke ordening
 • Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. Op basis van een honderdtal objectieve indicatoren geeft de Leefbaarometer...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Huisvesting
 • Een totaaloverzicht van alle inkoopdata binnen de Rijksoverheid over het jaar 2019. De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Financien
 • Dit is een dataset in onderzoek. De link naar de data is nog niet beschikbaar. De data-eigenaar is aan het onderzoeken of de data beschikbaar kan komen als open data.

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Bestuur
 • In het Rijks ICT-dashboard vindt u informatie uit de jaarlijkse rapportage over grote en hoogrisico projecten bij ministeries en publiekrechtelijke zbo`s. Het gaat om informatie over onder andere het ...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 02-05-2021
  Thema: Rijksoverheid

Filter je resultaten

Taal van de metadata (1)