Dataset

Zoeken

105 datasets

 • In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) inf...

  Data eigenaar: RDW (Dienst Wegverkeer)
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Bestuur, Verkeer, Weg
 • In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen (ongeveer 13 miljoen burgers) die aangifte inkomstenbelasting doet. Overheidsorganisaties gebruiken de...

  Data eigenaar: Belastingdienst
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Bestuur, Belasting, Inkomensbeleid
 • De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebrui...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Bestuur
 • LET OP: dit is een dataset aangemaakt door data.overheid.nl om inzicht te bieden in de beschikbare basisregistraties. Inhoud basisregister: Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedri...

  Data eigenaar: Kamer van Koophandel
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Bestuur, Economie, Handel
 • De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende ...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Bijgewerkt: 12-06-2021
  Thema: Bestuur, Huisvesting, Kopen en verkopen
 • De ruimte die overblijft na aanduiding van het stedelijk gebied, de Natuur Netwerk Brabant en Groenblauwe mantel is aangeduid als Gemengd landelijkgebied. Hiermee wordt voor de provincie een gebiedsd...

  Data eigenaar: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Landbouw, Organisatie en beleid, Ruimtelijke ordening
 • Dataset

  Bodem contouren

  Kaartlaag met alle bodemcontouren waar een besluit over is genomen in het kader van de Wet Bodembescherming. Het betreft verontreinigingscontouren, saneringscontouren , nazorgcontouren en restverontre...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dataset

  SAP-HR

  Database met persoonsgegevens. Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur: ‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfe...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Bestuur
 • De grens van de gemeente Zaanstad die de voormalige gemeenten Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam geheel of gedeeltelijk beslaat. Herindeling heeft plaat...

  Data eigenaar: Gemeente Zaanstad
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Dataset

  CRMA

  Interne database met persoonsgegevens. Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is benoemd in art. 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur: ‘De eerbiediging van de persoonlijke l...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Bestuur

Filter je resultaten

Data classificaties (2)
Taal van de metadata (1)