Dataset

Zoeken

31 datasets

 • Deze tabel bevat gegevens over het DigiD-bezit van de Nederlandse bevolking. DigiD is de digitale inlogcode van de Nederlandse overheid. Met deze digitale inlogcode kunnen Nederlandse burgers zich via...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Rijksoverheid
 • Deze dataset geeft alle data weer die opgenomen en gebruikt zijn voor/bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's van tien politieke partijen door het Centraal Planbureau (CPB), en op 1 maart 20...

  Data eigenaar: Centraal Planbureau
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Parlement, Rijksoverheid, Overige economische sectoren, Begroting
 • Deze dataset bevat informatie over de versterkingsprojecten in het hoogwaterbeschermingsprogramma. In de dataset zijn per versterkingsproject de referenties (scope, planning en kosten) opgenomen op ba...

  Data eigenaar: Informatiehuis Water
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Rijksoverheid, Waterschappen, Rampen, Waterkeringen en waterbeheer
 • De Uniforme Productnamenlijst is een lijst met uniforme naamgeving voor de producten en diensten van de Nederlandse overheid. Iedere overheidsorganisatie is vrij om te bepalen wat haar producten en di...

  Data eigenaar: Logius
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Gemeenten, Provincies, Rijksoverheid, Waterschappen
 • Deze tabel bevat gegevens over het DigiD-bezit van de Nederlandse bevolking. DigiD is de digitale inlogcode van de Nederlandse overheid. Personen worden onderscheiden naar regio. Gegevens beschikbaar ...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Rijksoverheid, Bestuur
 • Ondernemersplein biedt ondernemers volledige en up-to-date informatie van de overheid. Aangevuld met wet- en regelgeving, subsidies en evenementen. Gemaakt door een gezamenlijke overheidsredactie. Dez...

  Data eigenaar: Kamer van Koophandel
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Rijksoverheid, Ondernemen, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden
 • Bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties (o.a. ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen) in een downloadbaar XML-bestand. Het bestan...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Rijksoverheid
 • De verzameling van producten en diensten (collectienaam: Samenwerkende Catalogi) die worden aangeboden door de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning, het doen van een mel...

  Data eigenaar: Logius
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Gemeenten, Provincies, Rijksoverheid, Waterschappen
 • IIn deze tabel vindt u informatie over CoronaMelder. Dit betreft twee variabalen: Het aantal mensen die CoronaMelder gedownload hebben Het aantal mensen die anderen waarschuwden via CoronaMelder ...

  Data eigenaar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Bijgewerkt: 21-06-2021
  Thema: Rijksoverheid, Zorg en gezondheid
 • In het Rijks ICT-dashboard vindt u informatie uit de jaarlijkse rapportage over grote en hoogrisico projecten bij ministeries en publiekrechtelijke zbo`s. Het gaat om informatie over onder andere het ...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 22-06-2021
  Thema: Rijksoverheid

Filter je resultaten

Status (1)
Toegang (1)
Bestuurslaag (1)
Taal van de metadata (1)