Dataset

Zoeken

7 datasets

 • LET OP: per 1 april 2021 worden deze dataset en bijbehorende services verwijderd. Deze service is vanaf 1 oktober vervangen door de Inspire geharmoniseerde services voor Population Distribution en Hum...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 01-05-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Cultuur en recreatie
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Ruimte en infrastructuur
 • Provinciale indeling van Nederland op basis van topografische grenzen. Door deze indeling zijn de Ijsselmeerpolders, de Waddeneilenden en de Waddenzee als zelfstandige eenheden herkenbaar. Dit is "de ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Ruimtelijke ordening
 • De provinciale strooiroutes bevat de dekking van provinciale wegen waar Provincie Gelderland strooit en de dekking door derden. Bij het uitvoeren van de strooiroutes worden fietspaden eveneens meegeno...

  Data eigenaar: Gelderland
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • De indeling van Nederland in twaalf provincies. Niet meegenomen in deze kaart zijn de openbare lichamen die direct onder de rijksoverheid vallen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden). De pro...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid
 • Om in beeld te krijgen hoe het staat met de digitale dienstverlening, heeft Deloitte voor het tweede jaar op rij de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bi...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Bestuur
 • Sinds 2015 zijn alle ministeries gestart met een jaarlijkse rijksbrede data inventarisatie. Een data inventarisatie is een manier om alle beschikbare data in een organisatie in kaart te brengen en te ...

  Data eigenaar: KOOP (Netherlands publication office)
  Bijgewerkt: 26-04-2021
  Thema: Bestuur

Filter je resultaten

Status (1)
Bestuurslaag (1)
Data classificaties (2)
Taal van de metadata (1)