Zoeken

131 datasets

 • Oude hoeven in Twente omstreeks 1500. De dataset is gebaseerd op de Historische kaart van Twente circa 1500, een uitgave van de Vereniging Oudheidkamer Twente uit 1991. Deze uitgave, bestaande uit een...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Natuur en milieu
 • De landschappelijke diversiteit in Overijssel heeft als gevolg dat er binnen de provincie verschillende regio’s te onderscheiden zijn met elk een kenmerkend afwateringsstelsel. Bijvoorbeeld de vergrav...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Bisschoppelijke versterking (puntenbestand). In 2010/2011 is een inventarisatie verricht van landgoederen in Overijssel. Hierbij zijn bestaande landgoederen en NSW-landgoederen in kaart gebracht. Ook ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • In de late middeleeuwen werd aan strategisch geplaatste dorpen stadsrechten gegeven, waardoor deze vestingwerken mochten aanleggen. Steden als Deventer, Zwolle en Genemuiden vallen hieronder. De verde...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Dataset

  Dijken (punten)

  Het betreft hier een puntenbestand. In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen over...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Het betreft hier een puntenbestand. Na de ijstijden werd het in Nederland warmer en natter, waardoor op sommige plekken dode planten niet afgebroken werden maar zich opstapelden. Na eeuwen van opstape...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Het betreft hier een vlakkenbestand. In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen ove...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Agrarische cultuurhistorische relicten van de zandgronden: essen, bouwlandkampen (dekzandlandschap), akkercomplexen (oeverwal), groenlanden, heidevelden, stuifzanden en heide ontginningsbossen. Essen ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Organisatie en beleid
 • Een bestand met de gebieden met de cultuurhistorisch gezien meest waardevolle gebieden in Overijssel. De onderverdeling is gemaakt tussen de waardevolle oude ontginningslandschappen en de waardevolle ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Dijken (lijnen)

  Het betreft hier een lijnenbestand. In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen over...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 11-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie

Filter je resultaten

Status (1)
Bestuurslaag (1)
Taal van de metadata (1)
Bron catalogus (1)