Zoeken

134 datasets

 • Dit bestand bevat gebieden met herkenbare verkaveling zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreikin...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Economie, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening, Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Groene linten

  Groene linten zijn die delen van de wegdorpen waar het beeld wordt gedomineerd door een combinatie van wegbeplanting en slingertuinen, die het wegdorp een groen karakter geven. Men spreekt soms van ee...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat karakteristieke wegen van Middag-Humsterland zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Deze Omgevingsverordening voorziet in een verbod op het wijzigen v...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie, Transport
 • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreikin...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Economie, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat dijkcoupures en schotbalkenhuisjes gelegen binnen de provincie Groningen. Coupures zijn doorgangen door slaperdijken op maaiveldniveau. De provincie Groningen richt zich op het behou...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreikin...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Economie, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening, Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Boerderijtype

  Boerderijen (puntenbestand) nemen een speciale plek in binnen de Nederlandse bouwhistorie. Deze bedrijfsgebouwen kennen in hun ontwikkeling een sterke relatie met het landschap. Van de boerderijen die...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreikin...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Economie, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening, Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Dijken (punten)

  Het betreft hier een puntenbestand. In het laaggelegen Nederland is wateroverlast van alle tijden. Om deze wateroverlast te beperken begon de bevolking zich in de Middeleeuwen te beschermen tegen over...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 10-05-2021
  Thema: Cultuur en recreatie

Filter je resultaten

Status (1)
Bestuurslaag (1)
Taal van de metadata (1)